October 20, 2008

"Bir perî-sûret görünmüş bir hayal olmuş"

Aslında bunun adı "Ateş ve Su (Fire and Water)" olmalıydı

Post a Comment