August 1, 2009

dairesel şekilleri irdeliyorum

ContextFree ile aramız düzeldi.  Yine boş bir zamanda şunu denendim oldu gibi (kodları hemen aşağıda).


biraz merakla 6000*6000 e render alınca böyle oldu:


kodları da şöyle:

startshape cicekbocek
background {b -1}


rule noktasal {
CIRCLE[s 5.0 b  1]
CIRCLE[s 4.5 b -1]
}
rule cicekbocek {
10*{r 45 x .25} cemberagac[]
}
rule cemberagac {
dogrusal[b 1 h 0 |h 50 sat 1 a -0.5]
6*{r 10 a -0.08} dogrusal[b 1 h 50 |h 150 sat 1 a -0.7]
}
rule dogrusal{
noktasal[]
dogrusal [x 5 r 10 s 0.9]
}
rule dogrusal 0.2{
dogrusal [h 0.5 | h -0.1]
dogrusal [flip 90 h 0.1|]
}
Post a Comment