June 22, 2011

Yunanistan ve İspanya Dayanışma Eylemi

19 Haziran 2011

Konsolosluk önüne sıralanmış polislerin önlerine geçilerek basın bildirisi okundu.

Okunan Bildiri:

Kapitalist dünya kuralları burjuvazinin çıkarlarını arttırmak üzere
hazırlanır, devletler ve iktidar sahipleri tarafından korunur ve
devamlılığı sağlanır. Devletler, orduları, polisleri, medyası ile
sistemi, üretenlerden, zenginliği yaratan emekçi sınıflardan korurlar.
Patronlar, komutanlar, önderler, kocalar ya da büyükler, yüzyıllardır
bizim adımıza bizden daha iyi karar verebileceklerine inandırmaya
çalışıp durdular bizleri.
İktidar denen aygıt kimin elindeyse o diğerlerini yalanlarla,
baskılarla ve bu iktidar ilişkisinin gerekliliğine inandırarak
yönetip, kendi kararını insanlara dayatma hakkını kendinde gördü.
Yaşatmak, büyütmek istedikleri bu sistem milyonların mutsuzluğu,
çaresizliği iken onlar için para, konfor ve iktidar anlamına geliyor.
Onlara insanları diledikleri gibi yönetme, savaşlar çıkarma,
soykırımlar yapma, doğayı ve yerkürenin geleceğini mahvetme, bizleri
yalnızlaştırma, birbirimize ve yaşamlarımıza yabancılaştırma gücü
veren paranın düzeni.
...

Buradan Yunanistan'a, İspanya'ya, Suriye'ye, Mısır'a ve her yerde sürdürdükleri direnişle özgürlük bayrağını dalgalandıranlara sesleniyoruz: Yalnız değilsiniz, yalnız değiliz. Sosyal hak gasplarına, geleceksizliğe ve faşist baskılara geçit vermeyeceğiz. IMF'yi, Dünya Bankası'nı, patronları ve kuklası iktidarları hayatlarımızdan söküp atana kadar mücadeleyi sürdüreceğiz. Özgür,eşitlikçi bir dünya için:

Doğrudan eylem, doğrudan demokrasi! Yaşasın emekçi özyönetimi!

Tamamı http://www.emekkonfederasyonu.org/component/content/article/34-haber/133-yunanistan-ve-spanya-dayanma-eylemi.html
Post a Comment