March 7, 2010

Fraktal Saçak

Kitap okurken aklıma geldi. denedim fena değil evet.

Siz de deneyin. İşte contextfree şeysi:


startshape SACAKFRACKTAL
rule SACAKFRACKTAL {
CKIRDEK { 
sat 1 hue 12
x 0 y -45
r 0 b 0.6 s 10
}
}
rule CKIRDEK {
FUZULI { }
FUZULI { x 1 r 5 flip 0.4}
CKIRDEK { x -1 size 0.945 r 45 h .6 b .6}
}
rule FUZULI {
SACAK { r 20 s 0.1 }


}
rule SACAK {
CIRCLE { }
SACAK { x 0.3 r -1 s 0.98765 }
}
Post a Comment